Privacyverklaring

Vastgoed Syndicering Nederland n.v.

Vastgoed Syndicering Nederland n.v. (VSN) initieert en beheert woningfondsen voor particuliere beleggers (participanten). VSN is een professionele vermogensbeheerder die investeert in verhuurde woningen op de Nederlandse markt met als doel een goed en gedegen rendement voor haar participanten te realiseren.

Uw privacy is belangrijk voor ons! Voor de nieuwe privacywet zijn openheid en transparantie essentieel bij het verkrijgen en opslaan van persoonlijke gegevens. 

Vastgoed Syndicering Nederland n.v. behandelt uw persoonsgegevens daarom verantwoord en zorgvuldig. Wij hechten veel waarde aan het beschermen van persoonsgegevens. Het is voor ons essentieel dat uw informatie bij ons veilig is. 

De persoonsgegevens die we verwerken, zoals naam, adres, e-mail en telefoonnummer, hebben we nodig voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Met de persoonsgegevens die we verwerken gaan we vertrouwelijk om. We verwerken niet meer gegevens dan nodig om onze relaties van dienst te kunnen zijn. Alleen de personen binnen onze organisatie die gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden, hebben toegang tot deze persoonsgegevens. Het komt voor dat we persoonsgegevens aan derden verstrekken. Dit doen we in geval van participanten alleen indien en zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren/nakomen van de fondsovereenkomst, o.a. aan financiers en de alternatieve bewaarder.

In de enkel voor participanten toegankelijke persoonlijke inlogomgeving welke te benaderen via de website van VSN n.v. (www.vsnnv.nl) worden aanvullende (persoons)gegevens van participanten verzameld. De gegevens die we na het inloggen verwerken worden verzameld vanwege een deelneming in één van de woningfondsen. Deze gegevens hebben wij nodig voor het uitvoeren van onze taak als beheerder van deze fondsen. De volgende gegevens worden gedurende de looptijd van het fonds na het inloggen verzameld: datum, tijdstip, IP adres, de uitgevoerde handelingen en bijbehorende url’s, de stemvoorkeuren en het type browser. Indien in deze persoonlijke omgeving door de participant (persoons)gegevens worden ingevuld, worden deze verzameld. We gebruiken de in deze omgeving verzamelde gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn namelijk het beheren van de deelnemingen in de fondsen, het faciliteren van de digitale dienstverlening en de informatievoorziening aan participanten.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf
25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn. We doen niet aan profilering.

Uitsluitend wanneer we hiertoe wettelijk zijn verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan fiscale autoriteiten, gemeenten, opsporingsinstanties, zoals politie en Openbaar Ministerie of toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten en Autoriteit Persoonsgegevens. Als je hier vragen over hebt, kun je contact met ons opnemen.

Onze website maakt geen gebruik van cookies waarvoor toestemming noodzakelijk is. 

Wilt u weten of en welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? Of wilt u uw gegevens wijzigen of verwijderen? Dan kunt u ons daarom schriftelijk verzoeken. Voeg bij uw brief een kopie van uw geldige paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs (BSN nummer graag onleesbaar maken). U kunt uw brief (zonder postzegel) sturen naar:

Vastgoed Syndicering Nederland n.v.

T.a.v. Privacy Officer

Antwoordnummer 7300

3970 TH  DRIEBERGEN-RIJSENBURG

English

Vastgoed Syndicering Nederland n.v. initiates and manages residential real estate funds on behalf of private investors.

Read more

Deutsch

Vastgoed Syndicering Nederland n.v. gründet und betreut Immobilienfonds für Privatanleger.

Weiterlesen