Warnsveld (2010)

Woningmaatschap Warnsveld omvat 73 woningen en 32 garageboxen in Hardenberg,
31 woningen in Warnsveld en 20 woningen in Nieuwendijk.

Initieel fondsvermogen van ruim 16,4 miljoen euro.