Tilburg (2002)

Woningmaatschap Tilburg omvat 180 appartementen en 16 garageboxen aan de
Prof. Cobbenhagenlaan in Tilburg.

Initieel fondsvermogen van ruim 19,6 miljoen euro.